Χρυσοί άμμοι Μεταφορές

Χρυσοί άμμοι Μεταφορές Αυτοκίνητο (1-3 ατόμων) Βαν (4-5 ατόμων) Βαν (6-8 ατόμων) Λεωφορείο (9-12 ατόμων) Λεωφορείο (13-15 ατόμων) Λεωφορείο (16-17 ατόμων) Λεωφορείο (18-49 ατόμων)
Sofia airport - Golden Sands Μεταφορά 200 € 240 € 240 € 480 € 480 € 480 € ρωτήστε
Plovdiv airport - Golden Sands Μεταφορά 212 € 264 € 264 € 414 € 414 € 414 € 1010 €
Varna airport - Golden Sands Μεταφορά 24 € 29 € 29 € 35 € 35 € 48 € ρωτήστε
Burgas airport - Golden Sands Μεταφορά 99 € 118 € 118 € 151 € 151 € 197 € ρωτήστε

Σημειώσεις Μεταφοράς: